Jeg synes ofte det er ganske det er ganske gøy å pønske ut en god aprilsnarr. Men i år falt det seg ikke slik. Og så slo det meg at det kanskje var enklere å pønske ut en god aprilspøk før. Eller kanskje ikke. Som lederen for Norges største, ukentlige humorshow så fint sa det: «en krig er altfor alvorlig til ikke å spøke med.» Jo jo. Det er sant det. Men likevel. Hva er moro? Hva er alvor? Hva er fjas og hva er stas? Så årets aprilspøk, skrevet andre april, ble sånn som dette. (Video).

https://video.wixstatic.com/video/35c477_221eae1570e5459389bc1e1377c5349e/480p/mp4/file.mp4